قوانین و مقررات

قوانین و مقررات باغ ویلا البرز

به سایت باغ ویلا البرز خوش آمدید

قوانین استفاده از وب سایت باغ ویلا البرز به شرح ذیل است:

 1. کارشناسان مورد تأیید سامانه در لیست کارشناسان ذکر گردیده اند که ایشان از کارشناسان با تجربه و موفق در این حوزه می باشند.
 2. استفاده از اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناسان منوط به ثبت نام کاربران می باشد.
 3. چنانچه ملکی با توجه به مشخصات موجود در سایت به رویت رسید کاربر می بایست با تماس با کارشناس مورد نظر برای پیگیری های بعد تا انعقاد قرارداد را انجام دهد.
 4. چنانچه ملکی در این سامانه به هر نحوی از طریق این سامانه و کارشناسان مربوطه به مرحله فروش، خرید، رهن واجاره رسد و نیاز به انعقاد قرارداد باشد کاربر می بایست با ارتباط با کارشناس نسبت به تنظیم قرارداد و پرداخت حق کمیسیون اقدام نماید در غیر اینصورت طبق قانون و از لحاظ شرعی مسئول اشتباهات خود می باشد.
 5. کلیه اطلاعات کاربران نزد سامانه محفوظ می باشد و سامانه حق انتشار آن ها را نخواهد داشت مگر در موارد خاص با دستور و حکم قضایی.
 6. هرکسی به وسیله‌ی سایت و با مداخله در عملکرد برنامه با محتوا یا پیامی، دیگران را فریب دهد، سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و مشابه آن شود یا به این وسیله برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد بر اساس قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد. چنانچه در هر زمان تخطی شما از هریك از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روشن شود، دسترسی شما به سایت فورا قطع و محتوای مذکور به توسط مدیر سایت حذف خواهد شد. مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری سایت به شرح ذیل است:
  • محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
  • محتوای علیه مقدسات اسلامی
  • محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
  • محتوای علیه مقامات، نهادهای دولتی و عمومی
  • محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود
 7. هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصیِ افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.